Obcinaki boczne do PCV 95024

PrintE-mail


Do krótkiego przycinania tworzyw sztucznych
- proste ze śrubą regulacyjną (1)
- 45° do obróbki konturów wewn ętrznych (2)Sonda

Z jakiego producenta maszyn usług korzystasz