Frezy w powłoce tytanowej HSS-E TIN 91003

Drukuj

Część robocza pokryta powłoką tytanową powoduje
znaczne wydłużenie czasu eksploatacji freza.